Dnia-myśli

Dnia-myśli

Tajemniczy i mistyczny JAGUAR

KIN 014 - IX- Biały Mag - JAGUAR w pierwszym Magnetyczny tonie TRECENY IX. LONG COUNT 13.0.1.0.14

Tajemniczy i mistyczny JAGUAR rozpoczyna dziś swoją trecenę.

Jak jedwabisty szelest kroków JAGUARA wędrującego po dżungli nieświadomości i jak pierwszy jego oddech, który wibruje wśród drzew przed świtem, otul dziś swoją duszę ciepłem mistycznej jego obecności w przestrzeni . JAGUAR jest uosobieniem ducha natury, poczuj jego świętą energię i pozwól tej mistycznej mocy pulsować przez całą Twoja istotę. Jaguar ustanawia połączenie ze źródłem i częścią głębi Podziemnego Świata , to starożytna energia zbiorowej świadomości , która łączy nas wszystkich.

Teraz wnikam w głębsze warstwy świadomości, leżące po drugiej stronie tego, co racjonalne i wkraczam w rzeczywistość, gdzie obowiązuje prawo MIŁOSIERDZIA . Tu w polu JAGUARA podlegam innym prawom niż ziemskie Kierując się siłą serca, mogę dokonać wielu cudów. Od teraz nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych do zrobienia. Materia i pieniądz nie mają już nade mną władzy.

TRANSFORMACJA CIENIA

Zbuduj stabilny most pomiędzy twoim Boskim “JA” a wolą boską. Pozostań elastyczny, uczciwy i otwarty, pozwalając w prosty, naiwny niemal sposób przyjść temu, co WSPANIAŁE, zamiast sztucznie i na silę coś stwarzać. Otwórz się na nowe możliwości. Jesteś wolny. Twoja moc nie zna granic.
WIĘCEJ NA TEMAT ENERGII KINU DNIA W LINKU
http://monikaczyrek.blogspot.com/2013/12/301213-kin-014-1-ix-biay-magnetyczny.html

INTERPRETACJA KINU URODZENIOWEGO KALENDARZA MAJÓW ORAZ DRZEWA ŻYCIA

 
KIN 014 - IX- Biały Mag - JAGUAR w pierwszym Magnetyczny tonie TRECENY IX. LONG COUNT 13.0.1.0.14


Tajemniczy i mistyczny JAGUAR rozpoczyna dziś swoją trecenę.

Jak jedwabisty szelest kroków JAGUARA wędrującego po dżungli nieświadomości i jak pierwszy jego oddech, który wibruje wśród drzew przed świtem, otul dziś swoją duszę ciepłem mistycznej jego obecności w przestrzeni . JAGUAR jest uosobieniem ducha natury, poczuj jego świętą energię i pozwól tej mistycznej mocy pulsować przez całą Twoja istotę. Jaguar ustanawia połączenie ze źródłem i częścią głębi Podziemnego Świata , to starożytna energia zbiorowej świadomości , która łączy nas wszystkich.


Teraz wnikam w głębsze warstwy świadomości, leżące po drugiej stronie tego, co racjonalne i wkraczam w rzeczywistość, gdzie obowiązuje prawo MIŁOSIERDZIA . Tu w polu JAGUARA podlegam innym prawom niż ziemskie Kierując się siłą serca, mogę dokonać wielu cudów. Od teraz nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych do zrobienia. Materia i pieniądz nie mają już nade mną władzy.TRANSFORMACJA CIENIA

Zbuduj stabilny most pomiędzy twoim Boskim “JA” a wolą boską. Pozostań elastyczny, uczciwy i otwarty, pozwalając w prosty, naiwny niemal sposób przyjść temu, co WSPANIAŁE, zamiast sztucznie i na silę coś stwarzać. Otwórz się na nowe możliwości. Jesteś wolny. Twoja moc nie zna granic.
WIĘCEJ NA TEMAT ENERGII KINU DNIA W LINKU
http://monikaczyrek.blogspot.com/2013/12/301213-kin-014-1-ix-biay-magnetyczny.html

INTERPRETACJA KINU URODZENIOWEGO KALENDARZA MAJÓW ORAZ DRZEWA ŻYCIA

http://monikaczyrek.blogspot.com/p/interpretacja-kinu-narodzin-z.html