Dnia-myśli

Dnia-myśli

Wiadomość od Elohim 8 października 2017:

Zdjęcie użytkownika Wieslaw Matuch.


 

Carla Thompson, 14 października 2017 r
Przedmowa
Georgi Stankov
8 października otrzymaliśmy wiadomość od Elohima oznajmiającą najlepsze wieści: weszliśmy wreszcie do nowego, oryginalnego (pierwotnego) 5D ziemi, ponieważ zawsze miało to być od początku Gaii, zanim zdążyło to na planecie zamienić się w ekstremalne warunki eksperymentalne do pełnego oddzielenia wcielonych ludzkich osobowości od Źródła i ich wyższych Jaźni. Jeśli nadal obserwujemy stare wzorce 3D i zbrodnie kabalowe na wspólnym etapie tej za zgodą tej rzeczywistości, to są tylko cienie zmarłych światów, które pozostają tylko przy życiu przez powolną odpowiedź poznawczą mas na nowe złote energie plazmy, które weszły do ​​Gai podczas najpotężniejszego portalu zaćmienia Słońca w dniu 21 sierpniaZajęło to około sześciu tygodni, aby usunąć wszystkie stare energie obecnego modelu holograficznego 3D i zastąpić je nową strukturą energii 5D i wyższych wymiarów do źródła. W tym czasie wszyscy światła wojownicy, a w szczególności PAT, dokonali ogromnego, ciężkiego czyszczenia niespotykanych linii osi czasu nieskończone 3000 lat w przeszłości, jak i w przyszłości, jak  powiedziano nam przez Elohim przy innej okazji. Dlatego wszystko co negatywne nadal obserwujemy, to jest zbiorowy sen, marzenie agnostyk ludzi, którzy na długo przed ich pełnym przebudzeniem stają się koszmarną iluzją 3D karmicznego świata, ale nie ma żadnego znaczenia energetycznego.
Oprócz dobrych nowin, że weszliśmy wreszcie do nowego, idealnego, dziewiczego świata, dla którego przez te wszystkie lata pracowaliśmy i tak ciężko czyściliśmy, wiadomość ta jest w istocie prywatną wiadomością dla Carli, co będzie robić w najbliższych dniach i jednoczesnych eonach czasu, kiedy pełni swoją misję jako Wzniesionego Mistrza i kreatora Logos Boga .
Tego dnia energie były poza skalą - jak gdybyśmy oboje siedzieli na fotelu przyspieszającym, wznoszącym się - kiedy otrzymaliśmy tę wiadomość pod koniec popołudnia. Wciąż motaliśmy się z tą energią następnego dnia, kiedy nasza przyjaciółka Julia odwiedziła nas i mieliśmy kolejną świetlną sesję światła i połączeni ze źródłem. Przesłanie tej sesji jest zasadniczo kontynuacją przekazu Elohim i dalej rozwija się z jakością przychodzących energii i światła pracę, którą robimy teraz w imię Gai i ludzkości. Ten komunikat zostanie opublikowany jako następny.
➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤
Co to jest bioelectromagnetics?
zdolności ludzkiego umysłu i emocji (psyche) jako generatorów stworzenia - fakt, że wszyscy ludzie są potężnymi twórcami , nawet jeśli nadal mieszkają w fizycznej postaci.
  Życie zmieniło się głęboko od 8 października . Żyjemy teraz w rzeczywistości 5D i to zależy od nas - od potęgi i spójności naszej wyobraźni - jak skuteczni jesteśmy w tworzeniu jakiejkolwiek pożądanej rzeczywistości wyższej częstotliwości z punktu środkowego Źródła, do której każdy wznoszony człowiek mistrz, jak członkowie sieci PAT, ma teraz pełny i bezpośredni dostęp.
Ale wraz z wprowadzeniem nowej siatki odpornościowej  (patrz następny artykuł) również ci ludzie zostaną uzdrowieni i rozszerzona ich świadomość, tak aby mogli oni zobaczyć przez obecną iluzję i dokonać wyboru, aby wznieść się do lepszego, bardziej kochającego świata i harmonijnej rzeczywistości.
Jest to najważniejsza transformacja ludzkości, która przechodzi od początku. To nie mogło się zdarzyć wcześniej, ponieważ dopiero niedawno założyliśmy nowy świat, kiedy wszystkie energetyczne manipulacje ciemnej cabal, były PTB, zostały wyeliminowane jako niski poziom wibracji. Było to wynikiem olbrzymiego, ciężkiego czyszczenia, które my i PAT wykonaliśmy od 21 sierpnia, kiedy złote energie plazmy zostały zakotwiczone przez nas na Gai i zaczęły zastępować stare energie 3D we wszystkich królestwach - roślin, skał, zwierząt i siatki planetarnej.
bioelectromagnetyka oznacza świadome wykorzystanie tej złotej energii plazmowej do natychmiastowego stworzenia, pochodzącej z Źródła, które już wprowadziliśmy na nasze pola na początku sierpnia bieżącego roku, przed portalem zaćmienia Słońca 21 sierpnia, kiedy energia plazmy mogła zalać przez nasze już otwarte wielowymiarowe pola energetyczne, cała Gaia, w tym wszystkie jej nieskończone linie czasowe i królestwa. 
(Proszę zauważyć, że wszystkie materialne formy, które teraz widzimy, są polami i strukturami elektromagnetycznymi, ma to również znaczenie w sprawach, jakie udowodniłem w nowej teorii prawa uniwersalnego ).
 Obejmuje to również zakotwiczenie siatki odpornościowej w dniu 9 października, którą szczegółowo omówię następnej publikacji. W tym kontekście bioelectromagnetics jest ogólnym pojęciem, które opisuje natychmiastowe tworzenie wszelkich form elektromagnetycznych i interwencji w ludzkim układzie w górnej części 4D i 5D przez ludzi (tworzenie i twórca są takie same), podczas gdy nadal znajdują się w ciele fizycznym lub później w krystalicznych ciałach światła jako przemienionych wznoszących się Ludzi.
Ale ponieważ nawet ten rodzaj kreacji w tych niższych wymiarach zależy od bezpośredniego wykorzystania energii Źródła, jesteśmy zachęcani przez Źródło, które tworzy tylko z Źródła, gdyż w przeciwnym razie nic nie miało by  znaczenia. Bioelectromagnetics jako szczególna forma natychmiastowego stworzenia jest zbiorem U stworzenia All-That-Is pochodzącym bezpośrednio z Źródła. W tym sensie słowo "Źródło" jest synonimem All-That-Is i jest to również podstawowy termin  ludzkiej świadomości, z którego pochodzi nowa aksjomatyka i teoria prawa uniwersalnego .
( to są fragmenty  z powyższego nie tłumaczonego  posta ...)

Benjamin Fulford:16 października 2017

Szczyt szczytu Donalda Trumpa i Kim Jonga Negocjowany jako mafia chasiewska próbuje rozpocząć wojnę

 
 
 
 
 
 
 

Opublikowany 16 paź 2017

16 października 2017 Benjamin Fulford benjaminfulford.net SUBSCRUBE & SHARE


 

 
 
Opublikowano 11 hours ago, autor: