Dnia-myśli

Dnia-myśli

Jak?

Wszystko stwarza się z procesu łączenia jak i wcześniejszego rozpadu,

Tylko po to by się znów połączyć z innymi jednorodnymi ale inaczej!,

 

Razem geny na tyle zbliżone, by mogły przyspieszyć ewolucję,

Przecież to wszystko pochodzi z jednego Źródła! Jam Jest Bóg!

Dla chemika podstawowych związków węgla, czy też te słowa:

Dla mocno wierzących w tą kosmiczną Siłę, Umysłu i Stwórcę!

 

Wystarczy zbliżyć się do Nich poprzez pojęcie jakim jest czas!

By geny i wszystko zaczęły pasować do siebie, bo i tak właśnie,

Zostaliśmy stworzeni z połączenia ziemskiej matrycy nici DNA,

Z drugą nicią człowieka tzw. „Boga" pochodzącego z gwiazdy!

 

To one stworzyły pośredni gatunek z gatunku się rozwijającego,

Jeden i kosztem drugiego w nowy gatunek wychodzący ponad!

Ponad podziały i wynoszący siebie na wyższy poziom istnienia,

Możliwości  rekombinacji i to w obu  kierunkach ich rozwoju!

 

To stąd w nas to uczucie wewnętrznego podziału na dobro i zło!

Dwoistości istoty pojęcia dobra i zła jak i płci, dające wybory,

Zwierzęce możliwości przetrwania i rozrodu, czy samo uczucie,

Nadzwyczajnej estetyki i piękna ducha, jak i poświęcenia życia!