Dnia-myśli

Dnia-myśli

Prawda

 

Jednakowo jest ważne pojęcie ducha i ciała,

Podkreślano to w religiach chrześcijańskich,

Mając na uwadze wymiar człowieczeństwa.

 

Nie można go przeciwstawiać innym religiom,

Pomniejszającym wagę naszej powłoki cielesnej,

Jako przeszkody i tzw. złudy Mai do samego Nieba,

Podobnie w buddyzmie do rozproszonej Nirwany!

 

Nic tak nie szkodzi każdemu teraz pojęciu,

Jak podział, czy też proces przeciwstawiania.

Tak jak bez podkreślania jednego z kolorów,

Nad pozostałymi nie byłoby wyraźnego obrazu,

Czy na płótnie, w życiu czy w religiach samych,

Nie może być podziału na pojęcia, idee i cele!

 

Muszą być one jednolite jak prawdy monolit,

Nie można też przekazywać ich części całości,

Na pewno temu, kto ich nie może zrozumieć,

Wygodnej już dla partykularnych interesów,

Wyrwanej tak z kontekstów słów i wyrażeń,

Tłumaczonych na swój sposób ich określeń.