Dnia-myśli

Archiwum: grudzień 2011

Dnia-myśli

Rozumienie

  Najwięcej krzywdy rodzi opatrzne rozumienie, Takie jak w Ewangelii słowa Jezusa: o płci obu, Mężczyźnie tzn. jako nad świadomości i kobiecej, Podświadomości tej istniejącej wewnątrz człowieka.   Niezależnie czy u mężczyzny czy też kobiety, Stąd to niezrozumienie odnośnie słów Jezusa, Wtedy mówił, że kobieta podlega mężczyźnie, Mając na myśli nie rodzaje płci a jedną osobę!   Każda ... czytaj dalej

Dnia-myśli

Małżeństwo

  Małżeństwo - nie służy tylko dzieciom, Jest to droga powrotna do samego Boga, Wychowanie to zaszczyt nie obowiązek, Jest sakramentem - dla obojga partnerów.   Niestety takie małżeństwo to unikat, Na ogół teraz są na bazie zmysłowej, Przyjemności manipulacji sobą i seksu, Jest sakramentem, gdy dotyczą tu ducha!   Ale są też mieszane fizyczno duchowe, Jedno dzięki drugiemu się ducha... czytaj dalej

Dnia-myśli

Jak żyć?

     Gdy tutaj człowiek żyje rozumem, Odbiera dawne zapisy przodków, Gdy zaczyna żyć samym sercem, Uwalnia się od przeszłości i żyje!     A świat staje się dla niego pięknym! Gdy człowiek zaczyna widzieć dobro, To zaczyna ten świat swój oczyszczać, Sumienie, to odzew zapisu przodków.   A gdy przestaje innych oceniać, To zaczyna tu wzrastać duchowo, Kiedy dostrzega innych bosk... czytaj dalej

Dnia-myśli

Świat iluzja

      Ten dzisiejszy świat tak nam nie odpowiada, Więc winicie zawsze kogokolwiek z zewnątrz, Rzadko obwiniacie siebie, prędzej już boskość! Prawda jest taka, że to my sami go stwarzamy, Ten świat i jego naszą w nim niedoskonałość!   To on układa się do naszych pragnień, A jeśli są dalekie już od miłości i dobra, To spotykamy się z ich konsekwencjami! To Wy tu określacie kształt teg... czytaj dalej

Dnia-myśli

Wiara

  Wiara to przeczucie i przedsionek wiedzy, Musi mieć własną i prawdziwą podstawę, Natęża energię i zwiększa zdolność pracy, Rozpacz jest utratą wiary i zarazem wiedzy, Jest związana zwykle już z beznadziejnością.   Dlatego to nie wolno doprowadzać nikogo, Do dna rozpaczy jak to robią często ciemni, By zaraz potem doprowadzić ich do zbrodni. Jedyny ratunek, to zwrot ku nam i Hierarchi... czytaj dalej

Dnia-myśli

Myśl

    Hierarchia to współpraca, nie wzajemne uzależnianie, To planowa współpraca, nie praca dla płacy i nagrody. Hierarchia nie może uzależniać, to wolność i swoboda!   Tak jak myśl będzie oddziaływać na aurę, Myśl dobroczynna wytwarza substancję, Która rodzi się w samym układzie serca, A z czasem zaczyna się tworzyć kryształ, Oddziałuje na hipokamp naszego mózgu, Podobnie działa szkod... czytaj dalej

Dnia-myśli

Siła

  Siła życiowa to boski ogień sztuki, Sztuki tej co przez te życie tworzy, Zapala ducha, nasyca światy energią, Pięknem dzieł naszej nauki i sztuki, To ona teraz ludzi i ich przemienia, Po wyjściu z matrycy naszej natury. # Dawno rozdzielono psychikę od fizyki, I tak to stworzono ten świat materialny, Ale nie tylko tą fizykę, czy nawet chemię; Podzieloną na organiczną i nieorganiczną... czytaj dalej

Dnia-myśli

Jazda z pasażerem

    Kontynuując jazdę po świecie  materialnym z pasażerem, Zawłaszczając wolną wolę daną nam razem tutaj od Boga, Ego wytworzyło sobie wspólną dla wszystkich płaszczyznę, Na wielu poziomach wyobraźni światów idei wielowymiarowo, Jak na różnych gałęziach oddalonych od wspólnego pnia drzewa, Tworząc co najmniej siedem różnych poziomów nieba i tzw. piekła, Umownie nazwanych w zależności od... czytaj dalej

Dnia-myśli

Rywal i wróg jest jeden - ja sam

  W świecie dwoistości sami stajemy się rywalami, O tą wolną wolę daną nam od samego Stwórcy, Najpierw w swoim wnętrzu pomiędzy pasażerem: Duchem zamkniętym na tylnym siedzeniu pojazdu, Oraz szalonym kierowcą, któremu ją oddał w materii!   Tak chyba powstała geneza wygnania z Boskiego Raju, W którym wolna wola nie musiała istnieć w nich osobno, Duch doświadczał życia, tak jak my w swoi... czytaj dalej

komentarze: 1
Dnia-myśli

Wiara

  Czym jest stan wiary dla człowieka?   To wiedza, że on sam i wszystko pochodzi od Boga! To nie ograniczanie Boga w sobie, osobie i świecie!   To pochylanie się nad każdym objawem i odrobinką życia. Człowiek jest jak wieżowiec wielowymiarowej piramidy, Im bliżej szczytu tym bliżej idei ducha, im bliżej podstawy, Tym bliżej trójwymiarowej powierzchni świata materialnego!   A on sam m... czytaj dalej