Dnia-myśli

Archiwum: marzec 2010

Dnia-myśli

Zmiana

Wszystkie procesy, które zachodzą na fizycznym słońcu,  Które wykazują wpływ na wydarzenia na planecie Ziemia, Jak teraz wykazali nasi uczeni, okazują się tym następstwem, Takich procesów zachodzących w bardziej subtelnym świecie. Nasze Słońce jest gwiazdą zamieszkałą przez rozumne istoty, To bardzo wysokorozwinięte istoty. Dlatego wszystkie procesy,  Zachodzące w naszym świecie znajdują ... czytaj dalej

Dnia-myśli

Boski człowiek

Proces przekształcania człowieka w bardziej Boskiego i doskonalszego,  Bardziej odpowiadającego swojej pierwotnej Boskiej naturze trwa ciągle. Bo też każdy taki człowiek, który przygotował swoją fizyczną świątynię, Otrzymuje wewnątrz siebie dodatkowe Światło obecności Światłych Istot, Które są w stanie przejawiać się przez udostępnionego fizycznego pośrednika. Nie ma w tym naruszenia prawa... czytaj dalej

Dnia-myśli

Polepszacze

Wyższa forma życia, która otrzymała swoje ostateczne wyzwolenie, W takiej z postaci fizycznej we wcześniejszych cyklach kosmicznych,  Na określonym etapie powinna powrócić na plan fizyczny w ciała ludzi,  Którzy są na niższym stopniu rozwoju ewolucyjnego, po to by przekazać,  Tym ciałom swoją iskrę Boskości, Boski rozum i Boską świadomość.   Przejawiony fizyczny świat nie może być pozosta... czytaj dalej

Dnia-myśli

Legenda

Za każdym razem i przystępując do przesyłania nowej informacji, Robimy to tak delikatnie i starając się nie spowodować odrzucenia,  Nie przyjmowania informacji prowadzącego do gwałtownych reakcji,  Ale powodującego wypuszczenie negatywnych emocji w przestrzeń.   „Proponuję wam trochę inne spojrzenie na kwestię upadłych aniołów. Gdy ja sam podałem niektóre myśli związane z upadkiem aniołów... czytaj dalej

Dnia-myśli

Ograniczenia dogmatów

Największy problem przy pracy z ludzką świadomością, Jest właśnie ograniczoność i dążenie jej do przyjmowania, Za dogmat otrzymanej wcześniejszej informacji i ze źródła, Uznawanego przez innych jako autorytarnego znanego guru!   Dlatego to wszystkich zadaniem i jednym z celów tych przesłań, Jest zwolnienie miejsca w naszych naczyniach do odbioru nowej, Informacji, bo gdy napełnione, to n... czytaj dalej

Dnia-myśli

Odbiór przesłań

Odbiór przesłań i „dyktand" nie różni się od każdej innej działalności, Jak i również od każdego innego przejawu na tym dwoistym świecie. Gdy tylko pojawi się wynalazek, początkowo nakierowany na dobro,  Natychmiast siły iluzoryczne tego świata zaczynają opanowywać go!   Jak np. choćby Internet do realizowania celów dokładnie odwrotnych. Tak, Prawda, Boska Prawda na tym świecie obecna jes... czytaj dalej

Dnia-myśli

Przesłania...

Szczególną taką złożoność stanowi słowne przekazywanie informacji, Bo jego jakość jest za każdym razem inna, podczas kolejnych seansów. Z tego powodu wiarygodność informacji jest ciągle różna i nie trwała, Czasami może być lepsza lub gorsza, w każdym szczególnym przypadku..   Powiedzenie: „Jeżeli jest to prawdą, to nie przestanie nią być za jakiś czas". Jeżeli stworzone przez skupiska ast... czytaj dalej

Dnia-myśli

Świadomość

Świadomość tu każdego człowieka jest pod ciągłym wpływem; Myśli i myślokształtów z obrazów tego naszego gęstego świata. Same kształty i obrazy pływają niczym duże ryby w akwarium,  To one szukają możliwości, aby wchłonąć czyjąś świadomość.   Dlatego naszym zadaniem jest odepchnąć takie niedoskonałe obrazy,  Po to by usunąć ich negatywny wpływ na tyle, na ile jest to możliwe! Obecność tyc... czytaj dalej

Dnia-myśli

Przenikanie światów

Same światy subtelne tak bardzo różnią się od tego naszego tutaj, Co nas otacza na planie fizycznym, że sami zaczynamy spędzać, Coraz więcej czasu na obcowaniu z  ich subtelnym odpowiednikiem!   Nastaje taki moment, kiedy przebywamy jednocześnie w obu. Stajemy się tym punktem wspólnym (pomiędzy) obu światami. Uświadamiamy sobie bardzo wyraźnie, że wewnątrz się łączą,  Zaczynamy rozumieć,... czytaj dalej

Dnia-myśli

Zjawiska

To czystość naszych czakr zwycięża część nierzeczywistą, A wywyższająca świadomość zbliża do wyższych światów, Oba światy nie są sobie wrogie, bo i nawet się uzupełniają, Przekształcenie może odbywać się tylko przez świadomość, To ona kieruje strumień Boskiej Energii z jedynego Źródła, Do wnętrza naszej istoty i oczyszcza nieharmonijne objawy. Uświadamiając sobie, że kiedy jesteśmy skupie... czytaj dalej