Dnia-myśli

Archiwum: wrzesień 2010

Dnia-myśli

Ego-Jaźń

Ego-jaźń pojawia się i znika, jest przemijająca, Podczas, gdy rzeczywista Jaźń jest niezmienna.   Chociaż jesteś Jaźnią, identyfikujesz się Ego-jaźnią Gdy twoje ego zniknie staniesz się prawdziwą Jaźnią!   Podobno wg wiedzy tajemnej ego ma trzy ciała, Grube, subtelne i przyczynowe i ich różne formy. Poszukiwanie Jaźni jest szukaniem igły w s czytaj dalej

Dnia-myśli

Myśl z ego

Umysł jest tylko skupiskiem wszystkich myśli. Myśli nie mogą istnieć poza ego, bez myśli ja. Tak więc wszystkie myśli wyłaniają się z ego. A ego staje się panem naszego życia w iluzji!   Umysł jest silny gdy jest wolny od myśli ego, Będzie zawsze poszukiwał zewnętrznej wiedzy, Zostawiając na boku wewnętrzną wiedzę o sobie.   Można oczyszczając go ze zbędnych myśli uratować, Podobnie k... czytaj dalej

Dnia-myśli

Myśl

Jeśli ktoś poszukuje umysłu, nie znajdzie go! Jest on tylko kłębkiem naszych myśli, myśl ja! Pojawia się na granicy ciała bez odczuć i Jaźni, Jak każdy pośrednik próbujący na tym zarobić!   Żadna myśl nie idzie w próżnię. Każda myśl produkuje swój skutek. Moc myśli nigdy nie ulega zniweczeniu. Jak myśli nie mogą istnieć bez Jaźni, czytaj dalej

Dnia-myśli

Poszukujący

Poszukujący, który pyta o położenie Serca, Uznaje swoją cielesną egzystencję w mózgu, Jeśli taka koncentracja jest tylko mentalna, To pojawia się wrażenie gorąca i ból głowy, Gdy koncentruje się na sercu prawej strony, Staje się odświeżająca, jak powiew wiosny!   Albo jesteś mieszkańcem jaskini swojego serca, Albo zapominasz o niej, zajmując się światem! Wtedy trudno odwrócić uwagę od ... czytaj dalej

Dnia-myśli

Ja

Krótko mówiąc: myśl ja jest korzeniem wszystkich myśli, Źródłem myśli ja jest serce i to jest centrum naszej Jaźni, To nie organ fizjologiczny z lewej strony klatki, ale z prawej! To stamtąd świadomość rozprzestrzenia się po całym ciele!   Widzenie siebie inaczej wikła w cykl narodzin i śmierci, Cały wszechświat zawarty jest w sercu, a on jego słońcem! Serce jest dla ciała ... czytaj dalej

Dnia-myśli

Stan obecny

Stan zawsze obecny jest stanem naturalnym. Stan trwałej niezmiennej przytomności umysłu, Poprzez utrzymanie umysłu wolnego od myśli! Pytanie jak długo jesteśmy w stanie go utrzymać?   Umysł spoczywający w Jaźni jest w takim stanie, Ale bez praktyki trudno go samemu osiągnąć.... A dzięki ciszy umysłu wolnego od wszystkiego, Wiedzący niewątpliwie p czytaj dalej

Dnia-myśli

"Nie samym chlebem"...

  Wg Joel. S. Goldsmith'a, kiedy Mistrz Jezus, Mówi: „Ja sam od siebie nic uczynić nie mogę, To Ojciec wykonuje całą pracę przeze mnie", W podobny sposób gdy Paweł mówi: „Ja żyję, Jednak to już nie ja lecz Chrystus żyje we mnie",  Odkrywają oni przed nami Czwarty Wymiar życia.   Tego życia, w którym żyjesz, „nie samym chlebem", Nie osobistą wolą, wysiłkiem, czy ludzką mądrością, Zaczy... czytaj dalej

Dnia-myśli

Miłość

"Miłość przejawia się w życiu poza czasem i przestrzenią". To znaczy, że idzie z innego pięknego i wzniosłego świata.   Moment, w którym przejawia się miłość jest krótki. Może tak jak wasz wróg tylko raz uderzył nas kijem, Za to przez dłuższy czas czujemy ból tego uderzenia. Dzień, dwa i więcej, uskarżamy się na ból w nodze. Podobnie jest z tą chwilą co nazywamy się miłością, Jak i jej... czytaj dalej

Dnia-myśli

Iluminacji cd

"Dotychczas nie kochaliście, ani nie byliście kochani." Posiadacie miłość, lecz nie taką o jakiej ja teraz mówię. Wystarczy by miłość przeniknęła do człowieka na chwilę, Aby się poczuł w harmonii i to z całym wszechświatem, Ze wszystkimi żywymi istotami. Czy czułeś Jej pomoc?   Jest to bardzo osobiste mistyczne przeżycie. Jakbyśmy byli w zgodzie i z całym światem, Ale również ze wszystk... czytaj dalej

Dnia-myśli

Iluminacja

Odwiedziny Miłości jest tym jednym ale wspaniałym Jednym z wielkich momentów w życiu człowieka. Moment, do którego przygotował się on od tysiącleci.   Wszystkie smutki i radości, wszystkie doświadczenia, Które doznał i zebrał, by przygotowały go do zrozumienia, Jak i do przyjęcia Miłości, gdy odwiedza go już ona sama.   Jest to moment gdy człowiek wychodzi, Z ciemnych podziemi osobiste... czytaj dalej