Dnia-myśli

Archiwum: lipiec 2009

Dnia-myśli

Idź prostą drogą

  Na każdym tutaj poziomie rzeczywistości, Świadomość uczy się również sama siebie,  Zatopiona w oceanie wszechświata kosmosu, Jak ryba bez odpoczynku i w stałym ruchu, Z ciekawości łączenia, jak i też rozłączenia, Z tymi żywymi kodami inteligencji kosmosu, Spotykając to coraz nowe wzorce świadomości, Budzące pragnienia ciągłych połączeń istnienia!   Nie zaprzeczaj, by powiedzieć coś ... czytaj dalej

Dnia-myśli

Piękno wiedzy

  Myśli i świadomość puszczamy jak wolne liście, Unoszone wiatrem w powietrze sfer niebieskich, Przy zwiększonym ciśnieniu energii psychicznej, Stają się własnym natychmiastowym myśli lotem, A zmiana ich kierunku jest stanem bezmyślności, Takie to odczucie wynika ze zmiany kierunku!   Piękna jest wiedza, ujmująca istotę rzeczy, Pozorna nauka dusi się w nagromadzeniach, Dlatego prawdzi... czytaj dalej

Dnia-myśli

Zwątpienie

Czemu nie stosujemy się do rad innych? Czy nie dlatego, że podejrzewamy ich o to, Że głównie, nie stosują się do nich sami?   Winniśmy być tacy sami w nieszczęściu i szczęściu, Podobnie jak w powodzeniu czy też niepowodzeniu, Tylko my z „góry" wiemy, kto je stosuje w pracy!   Robak zwątpienia podobny jest do bakterii, Podobnie tworzy przebieg każdej choroby, Zmianę składu krwi i pożer... czytaj dalej

Dnia-myśli

AUM

Bystrość, niezmordowanie i oddanie, Odwaga w zdolności do obserwacji, Z brakiem zaprzeczania i specjalizacji, Dokona wielu uogólnień uznających, Przewagę szerokiej drogi nad wąską!   Synteza, ta oparta na sile przekonania, Szeroko uogólniająca istotę tu rzeczy, Nie jest przypisywana tu jednostkom, Każdy może uznać ją za swoją zaletę, Bez usprawiedliwiania swej słabości, Osłabiającej ... czytaj dalej

Dnia-myśli

Synteza

  Nie czynienie - to stan Tao, wg Laocy, Jak kamerton bez dźwięku i w spokoju, Działaniem Tao jest przeciwstawność, A jego właściwością zwykła słabość! Byt rodzi się z niebytu, a z niego rzeczy, Tak mądry dąży do urzeczywistnienia Tao!   Synteza to wiedza poznania wszystkiego, To nie wiedza poznawania tego po trochu, Dla jednego człowieka nie do posiadania, Chyba, że w to ogólnym sen... czytaj dalej

Dnia-myśli

Bo nie boi się...

  Budujecie swój własny obraz świata na podstawie, Elementów: dźwięku i obrazu, jak rzędna i odcięta, Jak wysokość i szerokość takiego obrazu i piękna, By weń wejść własnym odzwierciedleniem myśli, W ich tożsamość i budować własny obraz świata, By tak w nim dostrzec swój obraz twórczy Boga, Dlatego, że poszukujemy w ten sposób Rodzica, Który tak powołał Nas tu w tym świecie żywych, Tak... czytaj dalej

Dnia-myśli

Nieporozumienia

  Nie można rozsądzać o zdolnościach uczniów, Bez osobistej znajomości energii psychicznej, To od niej wszystko i tak zależy, nie od wieku, Czy akademickiego wyższego wykształcenia!   Każdy taki badacz musi być wolny, Od wcześniejszych założeń i sądów, Tak samo jest z energią psychiczną, Tylko najszersze te przypuszczenia, Mogą budować z nią współpracę!     Z czego się biorą ludzki... czytaj dalej

Dnia-myśli

Do przyszłych Nauczycieli

Przy świadomej pracy następuje oświecenie, Łączy wszystkie te przejawy energii życia! To ono łączy je wszystkie w jedną całość, Na które składa się względność jednostek, W bezwzględność losu całości w Jedność!   To nie napięcie woli zgina też łyżki! Podnosi przedmioty i tłumi żywioły, Lecz jej uświadomienie oświecenia, Spływające w świadomej już pracy! Siła takiej energii jest niewycz... czytaj dalej

Dnia-myśli

Dalej O Niej

Jednym to westchnieniem przenosimy się w przestrzeni, A w nim też wyraża się ta cała istota energii psychicznej. Prymitywna świadomość będzie topić się we wnioskach, Świadomość już poszerzona pójdzie ostrożniejszą drogą! Myśl, energia i serce nie znają przerw jak i odpoczynku!   Jeżeli strumień energii psychicznej jest stale rosnący, To skierowanie go ku złu powoduje same zniszczenia, K... czytaj dalej

Dnia-myśli

Ektoplazma

Ektoplazma jest zbiornikiem energii psychicznej, Łączy ziemskie powłoki z istotą świata subtelnego, Więc te obie energie należy zachować w czystości, Pamiętamy jak to medium może ją oddać obcemu, Może tak narazić się na wielkie niebezpieczeństwo!   Tak samo nie wolno wysysać czyjejś energii, Można za to rozumnie wydzielać sobowtóra! Można też tak zarażać i wydzielać sugestię, Wyostrzyć... czytaj dalej