Dnia-myśli

O mnie i o Tobie

Myśli, przepowiednie, improwizacja z inspiracji.. 

Podobnie w Dnia-myśli.cd i Dnia-myśli.cdn

Myśli - dnia w blogger'e   http://tamar102.blogspot.com/

Pytania: mail: tamar102@wp.pl

O mnie więcej: http://tamar102.blogspot.com/p/o-mnie.html

UWAGA:

Jeżeli z jakichkolwiek powodów treści zawarte na tej stronie są sprzeczne z Twoją religią, doktryną, poglądami, proszę Cię, podążaj własną drogą i bądź szczęśliwy.

 

O Tobie:

Nici Zdarzeń

Zanim zaczniesz czytać dalej, zadaj sobie następujące pytanie:

"Czy to moje własne poczynania doprowadziły mnie do miejsca odczytywania słów, które teraz czytam?"

Myśl ostrożnie. Pamiętaj o nici zdarzeń, która przywiodła cię właśnie do tego miejsca w czasie.

Pamiętasz jak natrafiłeś na tę stronę, a później na to konkretne miejsce? To nie był przypadek. To była zorkiestrowana nić zdarzeń. Nici zdarzeń projektowane są przez złożone grupy świadomości, dlatego też odpowiedź na powyższe pytanie brzmi, "nie". To nie stało się dzięki twoim własnym poczynaniom, ale we współpracy z innymi formami świadomości, którymi teraz tutaj jesteś.

Weź pod uwagę 6.2 miliardową ludzką populację planety. Jak wielu będzie czytać te same słowa, które ty teraz czytasz? Stu? Tysiąc? Dziesięć tysięcy? Sto tysięcy? Milion? Zależy to od mocy nici zdarzenia. Zależy od mocy świadomości, które współtworzą nić zdarzenia. Zależy od rezonansu świadomości, które aktywują nić zdarzenia. Ale najczęściej, zależy to od zestrojenia nici zdarzenia z wolą Pierwszego Źródła.

c.d. na stronie: http://tamar102.bloog.pl/id,344922623,title,Nici-Zdarzen,index.html

WingMakers.